• Организиране на пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица ( ЕТ ). Използване на специализиран приложен софтуер за обработка на данните. Текущо и годишно счетоводно отчитане; Съставяне на ГФО; Абонаментни и еднократни услуги; Електронен подпис.

  • Информация за връзка:
  • Телефон: 0879 038 980, 0888 342 568
  • Email: vedi2006@abv.bg
  • Website: www.vedi2006.simplesite.com
  • Обект №: 3-29
  • Ниво: 3