Изгодни условия за обособяване и дългосрочно наемане на големи площи разположени в търговски център „ГРАНД“

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Търговско административен център GRAND има удоволствието да Ви предложи изгодни за Вас условия за обособяване и дългосрочно наемане на големи площи разположени в търговския център с цел създаване на CALL центрове, Медицински центрове, Офиси на софтуерни компании, Детски центрове, Зони за Fastfood хранене и други.

За повече информация и контакти:
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР GRAND
4000 Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56
032 / 391 350; 0886 888 150
https://grandplovdiv.com/
grandplovdiv@abv.bg;
grand_plovdiv@abv.bg

С уважение,
Стойчо Марков
Председател на Управителния съвет на ТЦ GRAND